CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİVİ

Cumhurbaşkanlığı’nın görev ve fonksiyonları özelinde geniş bir arşiv içeriğine sahiptir. Özellikle Milli Mücadele ve erken Cumhuriyet tarihi ile ilgili zengin bir arşiv malzemesini kapsamaktadır. Atatürk’ün özel hayatı, İstiklal Mahkemeleri, isyanlar gibi konularda oluşturulmuş özel koleksiyonlar bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı’nın Ankara-Çankaya’daki yerleşkesinde yer alan arşiv internet üzerinden katalog taraması yapılmasına imkan vermez. Araştırmacı araştırma yapmak istediği konu hakkında detaylandırarak hazırladığı bilgi istek dilekçesini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne hitaben hazırlayıp yine Genel Sekreterlik’e göndermelidir. Şayet arşiv ilgili konuda bir kaynağa sahip ise, bu kaynağın bir suretini CD’ye kaydetme yoluyla araştırmacının adresine göndermektedir.