GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) VE DENETLEME BAŞKANLIĞI ARŞİVİ

Türk askerî tarihi ile ilgili zengin kaynak içeriğiyle I. Dünya Savaşı araştırmaları açısından en önemli arşivlerimizdendir. Arşivdeki koleksiyonlar istihbarat, muharebe, harekat ve lojistik destek konularındaki yaklaşık 10 milyon kadar belgeden oluşmaktadır.

Tasnif işlemi bitip araştırmacıların hizmetine sunulan arşiv koleksiyonları şöyledir:
1. Osmanlı-Rus Harbi (Kırım Harbi) (1853-1856)
2. Osmanlı-Sırp-Karadağ Harbi (1875-1877)
3. Osmanlı-Rus Harbi (1877-1878)
4. Osmanlı-Yunan Harbi (1897)
5. Osmanlı-İtalyan Harbi (1911-1912)
6. Balkan Harbi (1912-1913)
7. Birinci Dünya Harbi (1914-1918)
8. İstiklal Harbi (1919-1922)
9. Atatürk Koleksiyonu

Birinci Dünya Harbi koleksiyonu 20 Mart 1913 ile 5 Nisan 1923 tarihleri arasındaki olayları kapsayan toplam 3.671.470 adet belgeyi kapsamaktadır. Burada müteferrik konularda emir ve yazışmalar bulunmakta ve raporlar şu konuları kapsamaktadırlar: personel işlemleri, sağlık, ikmal, iaşe, iskan ve idari işler, seferberlik, harp cerideleri, kıt’a intikalleri, çeşitli kara ve deniz harekatları. Katalogda ayrıca askerî ve siyasî olaylarla ilgili yerli ve yabancı basın haberleri ile personel ve sağlık işlerine dair yazışmalar bulunmaktadır.

Ankara’da bulunan arşiv internet üzerinden katalog taraması yapılmasına imkan vermez.

Arşivden Türk ve yabancı bilim insanları, resmi kuruluşlardan gelen araştırmacılar ve Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı yazarları ve araştırmacıları faydalanabilmektedir. Arşivden yararlanabilecek araştırmacılardan fotoğraflı müracaat formu ve taahhütname ile nüfus cüzdanı (yabancılar için pasaport ve kimlik) örneği istenmektedir.

Başvuru formu ve taahhütname için ilgili internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.