SPIN-ic

KONGRE: TÜRKİYE VE AVRUPA’DA MİLLİYETÇİLİK

Amsterdam Üniversitesi’ne bağlı Karşılaştırmalı Milliyetçilik Çalışma Grubu (The Study Platform on Interlocking Nationalisms) “Türkiye ve Avrupa’da Uluslaşma Süreci ve Milliyetçilik” başlıklı bir kongre düzenliyor. 25-27 2016 Mayıs günleri arasında İstanbul’daki Hollanda Araştırma Enstitüsü’nü ev sahipliği yapacak.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde etkili olan milliyetçilik akımları ile erken Cumhuriyet dönemindeki uluslaşma sürecinin Avrupa konteksti üzerinden değerlendirileceği etkinlikte bildiri sunmak isteyen araştırmacıların çalışma özetlerini, kısa biyografileriyle birlikte 15 Kasım 2015 tarihine kararennomaessen@uva.nl adresine göndermeleri gerekiyor.