Screen Shot 2018-05-11 at 09.07.06

YENİ ÇIKAN: “TÜRK BASININDA KUTÜ’L-AMARE”

Ahmet Koçak ve Recep Çelik tarafından kaleme alınan “Türk Basınında Kutü’l-Amare – (1915-1916)” başlıklı kitap geçtiğimiz günlerde Akıl Fikir Yayınları tarafından yayınlandı.

Cihan Harbi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun Çanakkale Zaferi ile birlikte en önemli zaferi olan Kutü’l-Amare’nin Türk basınındaki yansımalarını inceleyen kitabın tanıtımında şu ibarelere yer veriliyor:

“Savaşların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak savaşlar, kan, gözyaşı, bölünme, parçalanma ve tahribat dışında bir şey getirmemiştir. Tarih sahnesinde iki büyük dünya savaşı gerçekleşmiş ve bunların ikisi de geçen yüzyılda olmuştur. 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı devletinin kazandığı iki büyük zaferden ilki Çanakkale Deniz Zaferi, ikincisi ise Kûtül-Amare’dir.

Son birkaç yıla kadar üzerinde fazla durulmamış, unutulmuş olan Kut Zaferi, sadece savunma neticesinde değil, aynı zamanda kuşatma sonucunda kazanılan büyük bir zaferdir.

Türk Basınında Kûtül-Amare adını taşıyan bu eser, savaşı basın üzerinden takip eden bir çalışmanın ürünüdür. Teknik ve teknolojik imkânların bugünle mukayese edilemeyecek kadar zayıf ve gelişmemiş olduğu bir dönemde, yine de savaşla ilgili en geniş malumatı basından takip etmek mümkündür. Kutül-Amare ile ilgili haberler sadece yurt içinde değil, yurt dışında da yakından takip edilmiştir. Savaşın seyriyle ilgili günü gününe aktarılan haberlerle beraber Nurettin Paşa, Dağıstani Mehmed Fazıl Paşa,Kutül-Amare kahramanı Halil Kut Paşa’nın destansı kahramanlıkları yine burada yer almaktadır. Ayrıca bu eser vesilesiyle okuyucu, Süleyman Nazif, Ahmet Ağaoğlu ve Yunus Nadi gibi dönemin önemli edebiyatçı ve gazetecilerinin kaleminden tarihe altın harflerle geçen bu zaferi okuma fırsatı da yakalamış olacaktır.”

0001756826001-1