war and collapse

YENİ YAYIN

Utah Üniversitesi’nin yürütmekte olduğu “The Turkish Studies Project” (Türk Çalışmaları Projesi) kapsamında gerçekleştirilen konferanslarda sunulan tebliğler okuyucularıyla buluşmaya devam ediyor.

2012 yılı Mayıs ayında Bosna-Hersek’in Saraybosna kentinde “The Ottoman Empire and World War I” teması üzerine sunulan konferans tebliğleri Hakan Yavuz ve Feruz Ahmad’ın editörlüğünü yaptıkları War and Collapse: World War I and the Ottoman State isimli kitap çalışmasıyla okuyucuların ilgisine sunulmuştur. Serinin üçüncü cildini oluşturan kitap 53 akademisyenin Osmanlı’nın son yılları üzerine çalışmalarından kesitler sunmaktadır.

Serinin ilk cildi 2010 yılı Nisan ayında Salt Lake City’de gerçekleştirilen “The Empire to Nation-State: The Post-Berlin Treaty and Its Political Consequences” konferansı tebliğlerinin derlendiği War & Diplomacy: The Russo-Turkish War of 1877-78 and the Treaty of Berlin başlıklı kitabından; ikinci cildi ise aynı yılın Temmuz ayında gerçekleştirilen “The Sociopolitical Implications of the Dissolution of the Ottoman State: Causes of the Balkan Wars and the Role of the Ottoman State” temalı konferansın tebliğlerinin derlendiği War and Nationalism: The Balkan Wars, 1912-1913, and Their Sociopolitical Implications isimli eserden oluşmaktadır.