“1895-1896 ERMENİ İSYANLARININ OSMANLI VİLAYET İDARESİNE ETKİLERİ – HALEP ÖRNEĞİ”

Güllü, R. E. “1895-1896 Ermeni İsyanlarının Osmanlı Vilayet İdaresine Etkileri -Halep Örneği”, OTAM 32 (2012): 1-32.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Ermeni İsyanları, Halep, Zeytun, Ayıntab, Maraş, Konsoloslar, Sefaretler, Hasan Paşa, Râif Paşa, Enis Paşa