I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA NARGİN ADASI’NDA TÜRK ESİRLER

Aslan, Betül. “I. Dünya Savaşı Esnasında Nargin Adası’nda Türk Esirler”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 17, 42 (2010): 283-305.

Pdf

Anahtar Kelimeler: 1. Dünya Savaşı, Nargin Adası, Türk Esirler.