ERMENİ TARİHÇİLER TARAFINDAN YAZILAN KİTAPLARDA YAPILAN TAHRİFATLAR

Karaca, Birsen. “Ermeni Tarihçiler Tarafından Yazılan Kitaplarda Yapılan Tahrifatlar”, Ermeni Araştırmaları Dergisi 22 (2006).

Pdf