BAZI OSMANLI GAZETELERİNDE SİYASAL REKLAM VE PROPAGANDA (1908-1918)

KAYA, Mehmet & Sinem SİKLON. “Bazı Osmanlı Gazetelerinde Siyasal Reklam ve Propaganda (1908 – 1918)”, CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 16 (2012): 61-73.

Pdf