OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE GEÇİŞ SÜRECİNDE KIBRIS TÜRK AYDINLARI VE JÖN TÜRK HAREKETİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ (1865-1918)

Akgün, Sibel. “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş Sürecinde Kıbrıs Türk Aydınları ve Jön Türk Hareketi ile Olan İlişkileri (1865-1918)”, History Studies: International Journal of History 3, 3 (2011): 1-22.

Pdf