BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE BURSA’DA SEVK VE İSKÂN UYGULAMARI VE SONUÇLARI

Akkuş, Turgay. “Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Bursa’da Sevk ve İskân Uygulamaları ve Sonuçları”, OTAM 23 (2008): 1-52.

Pdf