I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA RUS DONANMASININ TRABZON VE ÇEVRESİNİ BOMBALAMASI

H. Öksüz & V. Usta. “I. Dünya Savaşı Sırasında Rus Donanmasının Trabzon ve Çevresini Bombalaması”, Türkiyat Mecmuası 24, 1 (2014): 25-51.

Pdf: http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuturkiyat/article/view/5000037718/pdf_40

Anahtar Kelimeler: Trabzon Vilayeti, Lazistan Sancağı, Rus Bombardımanı, Muhacirlik, Rus İşgali.