TÜRKLERİN VE RUSLARIN GÖZÜYLE 100’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN KARADENİZ BASKINI VE OSMANLI DEVLETİ’NİN 1. DÜNYA SAVAŞI’NA GİRİŞİ

Öğün, Tuncay. “Türklerin ve Rusların Gözüyle 100’üncü Yılına Girerken Karadeniz Baskını ve Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi”, History Studies: International Journal of History 5, 6 (2013): 89-111.

Pdf