BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN KAFKASYA SİYASETİ

Yılmaz, Reha. “Birinci Dünya Savaşı Başlarında Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Siyaseti”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları (OAKA) 3, 6 (2008): 137-160.

Pdf