1915 OLAYLARI, TOPLUMSAL BELLEK VE BELGESEL SİNEMA

Ulupınar, E. C. “1915 Olayları, Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema”, Ermeni Araştırmaları Dergisi 30 (2008).

Pdf