GÜNEY AZERBAYCAN’DA KAFKASYA İSLAM ORDUSUNDA VE AZERBAYCAN HALK CUMHURİYETİNDEKİ MİLLİ MÜCADELELERDE Y. Z. TALİBZADE’NİN ROLÜ (1917-1918)

Esedli, M. “Güney Azerbaycan’da Kafkasya İslam Ordusunda ve Azerbaycan Halk Cumhuriyetindeki Milli Mücadelelerde Y. Z. Talibzade’nin Rolü (1917-1918)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 8, 1 (2008): 107-117.

Pdf