ÇANAKKALE ZAFERİ OSMANLI PARLAMENTOSU’NDA NASIL YANKI BULDU?

Uca, Alaattin. “Çanakkale Zaferi Osmanlı Parlamentosu’nda Nasıl Yankı Buldu?”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 9, 19 (2002): 255-279.

Pdf