TARİHİ GERÇEKLER VE DOĞU ANADOLU’DAKİ ERMENİ MEZALİMİNE DAİR BAZI BELGELER

Kılıç, Selami. “Tarihi Gerçekler ve Doğu Anadolu’daki Ermeni Mezalimine Dair Bazı Belgeler”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 6 (1996): 145-159.

Pdf