SARIKAMIŞ HAREKATI ESNASINDA CEPHEDE YAŞANANLAR VE ANADOLU’YA ETKİLERİ

KANAL, Hümmet. “Sarıkamış Harekâtı Esnasında Cephede Yaşananlar ve Anadolu’ya Etkileri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 54, 2 (2014): 87-114.

Pdf