HARPUT VE ÇEMİŞGEZEK’TE ASKERİ AİLELERİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI (1890-1919)

Özdemir, Rifat. “Harput ve Çemişgezek’te Askerî Ailelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı (1890-1919)”, Belleten 59, 226 (1995): 739-835.

Pdf