“I. DÜNYA SAVAŞI’NIN HONG KONG’DAKİ SON OSMANLI TEBAASINA ETKİLERİ”

Polat, Ü. Gülsüm. “I. Dünya Savaşı’nın Hong Kong’daki Son Osmanlı Tebaasına Etkileri”, Bilig 69 (2014): 205-220.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Hong Kong, I. Dünya Savaşı, Osmanlı tebaası, milliyetçi Hintliler