BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN DOĞUŞU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ozan, Emre. “Birinci Dünya Savaşı ve Uluslararası İlişkiler Disiplininin Doğuşu Üzerine Bir Değerlendirme”, Gazi Akademik Bakış 7, 14 (2014): 197-214.

Pdf