I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ERZURUM’UN İLK İŞGAL GÜNLERİ

Yüksel, Mevlüt. “I. Dünya Savaşı’nda Erzurum’un İlk İşgal Günleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 15, 37 (2008): 259-287.

Pdf

Anahtar Kelimesi: Erzurum, I. Dünya Savaşı, Rusya, Ermeniler, Göç, Kolonizasyon.