OSMANLI TAŞRASINDA YÖNETME VE YÖNETİLME KAYGILARI: UŞAK KAZASINDA MÜLKİ-İDARİ DEĞİŞİM TALEPLERİ VE TEŞEBBÜSLERİ (1908-1919)

ÇAKMAK, Biray. “Osmanlı Taşrasında Yönetme ve Yönetilme Kaygıları: Uşak Kazasında Mülkî-İdarî Değişim Talepleri ve Teşebbüsleri (1908-1919)”, OTAM 36 (2014): 45-66.

Pdf