I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN ERZURUM AHALİSİNE YAPTIĞI ‘KARDAŞ KÖMEĞİ’ (YARDIMLARI)

Aslan, Betül. “I. Dünya Savaşı Esnasında Azerbaycan Türklerinin Erzurum Ahalisine Yaptığı ‘Kardaş Kömeği’ (Yardımları)”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 6 (1996): 161-178.

Pdf