PSİKOLOJİK SAVAŞ KISKACINDA TÜRKİYE (GENOCİDE, TEHCİR, MEDS YEGHERN)

Çoruh, Haydar. “Psikolojik Savaş Kıskacında Türkiye (Genocide, Tehcir, Meds Yeghern)”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 17, 42 (2010): 307-326.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Soykırım, Tehcir, Büyük Felaket.