“BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE BURSA’DA SEVK VE İSKÂN UYGULAMALARI VE SONUÇLARI”

Akkuş, T. “Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Bursa’da Sevk Ve İskân Uygulamaları ve Sonuçları”, OTAM 23 (2008): 1-52.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Bursa, Rum, Ermeni, Sevk ve İskân.