XIX. YÜZYILDA ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN DOĞUŞUNDA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN ROLÜ KAYSERİ ÖRNEĞİ

Adıbelli, R. “XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşunda Misyonerlik Faaliyetlerinin Rolü Kayseri Örneği”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26 (2009/1): 313-332.

Pdf