BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE TÜRK ORDUSUNUN TOP MÜHİMMATI ALIMINDA PAZAR MÜCADELESİ: ALMAN FRİEDRİCH KRUPP FİRMASI VE RAKİPLERİ

Beşirli, Mehmet. “Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Türk Ordusunun Top Mühimmatı Alımında Pazar Mücadelesi: Alman Friedrich Krupp Firması ve Rakipleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 15 (2004): 169-203.

Pdf