İTTİHAT VE TERAKKİ HÜKÜMETİNİN DOĞU ANADOLU ISLAHAT MÜFETTİŞLİĞİ PROJESİ VE UYGULAMALARI (1913-1914): ERMENİ MESELESİNE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Türkmen, Z. “İttihat ve Terakki Hükümetinin Doğu Anadolu Islahat Müfettişliği Projesi ve Uygulamaları (1913-1914): Ermeni Meselesine Çözüm Arayışları”, Ermeni Araştırmaları Dergisi 9 (2003).

Pdf