TÜRKİSTAN’DA OSMANLI TÜRK SUBAYLARININ FAALİYETLERİ (1914-1923)

Kocaoğlu, Timur. “Türkistan’da Osmanlı Türk Subaylarının Faaliyetleri (1914-1923)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 4 (2000): 21-35.

Pdf