I. DÜNYA SAVAŞI’NDA RUSYA’DAKİ TÜRK ESİRLERİ

Kutlu, Cemil. “I. Dünya Savaşı’nda Rusya’daki Türk Esirleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 17, 43 (2010): 319-328.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Esir, Kafkas, Rusya, Aralık.