“ETKİLİ BİRER PROPAGANDA ARACI OLARAK ERMENİ SORUNU KARŞISINDA ALBAYRAK VE HADİSAT GAZETELERİ (1918–1919)”

Şirin, F. S. “Etkili Birer Propaganda Aracı Olarak Ermeni Sorunu Karşısında Albayrak ve Hadisat Gazeteleri (1918–1919)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih araştırmaları Dergisi 28, 45 (2009): 207-219.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Ermeni Sorunu, Türk Basını, Vilayât-ı Şarkiye.