ÇANAKKALE DENİZALTI SAVAŞI (NİSAN-MAYIS 1915) SULTANHİSAR VE MUÂVENET-İ MİLLİYE’NİN BAŞARILARI

Semiz, Yaşar. “Çanakkale Denizaltı Savaşı (Nisan-Mayıs 1915) Sultanhisar ve Muâvenet-i Milliye’nin Başarıları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 9 (2001): 393-398.

Pdf