“OSMANLI DEVLETİ’NDE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ ŞİMENDÜFERLER (DEMİRYOLLARI) MESELESİ (1913 – 1914)”

Karaca, E. “Osmanlı Devleti’nde Birinci Dünya Savaşı Öncesi Şimendüferler (Demiryolları) Meselesi (1913 – 1914)”, OTAM 27 (2010): 89-105.

Pdf