“ÇANAKKALE SAVAŞLARININ ORTAYA ÇIKARDIĞI STRATEJİK BİR ZORUNLULUK: OSMANLI-BULGAR HUDUT TASHİHİ ANTLAŞMASI”

Yiğit, A. Ata. “Çanakkale Savaşlarının Ortaya Çıkardığı Stratejik Bir Zorunluluk: Osmanlı-Bulgar Hudut Tashihi Antlaşması”, Bilig 63 (2012): 271-288.

 Pdf

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Savaşları, Osmanlı Devleti, Bulgaristan, Hudut Tashihi, Dimetoka