YUSUF AKÇURA VE I. DÜNYA SAVAŞI’NDA RUSYA’DAKİ TÜRK ESİRLERİ

Metin, Celal. “Yusuf Akçura ve I. Dünya Savaşı’nda Rusya’daki Türk Esirleri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 2, 3 (2005): 31-53.

Pdf