1915 TARİHLİ BİR ŞECERE-İCÂZETNÂME TETKİKİ

A. Çetin & A. Demir. “1915 Tarihli Bir Şecere-İcâzetnâme Tetkiki”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 18 (2001)

Pdf