“OSMANLI HİLALİNİN ALTINDA BİR VENEZUELALI VE ANLATILARINDA YER ALAN 1915 YILI OLAYLARI HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER”

Kutlu, M. N. “Osmanlı Hilalinin Altında Bir Venezuelalı ve Anlatılarında Yer Alan 1915 Yılı Olayları Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 46, 2 (2006): 163-179.

 Pdf

Anahtar Kelimeler: Nogales, Méndez, Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı, Venezuela, Van, Ermeni İsyanı, 1915.