BANDITRY AND DESERTION IN THE WESTERN ANATOLIA DURING THE FIRST WORLD WAR

Erdoğan, Dilşen İnce. “Banditry and Desertion in the Western Anatolia During the First World War”, Ankara Üniversitesi Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 50, Güz (2012): 429-447.

Pdf