I. DÜNYA SAVAŞI BAŞLARINDA ERZURUM VİLAYETİ’NDE YAŞANAN ZORLUKLAR

Kızılkaya, Oktay. “I. Dünya Savaşı Başlarında Erzurum Vilayeti’nde Yaşanan Zorluklar (1914-1915)”, Turkish Studies 9, 7 (2014): 445-462.

Pdf