BATUM RUS MİLLİ DERNEĞİ VE KAPATILMASI (1918)

Eyyüpoğlu, İsmail. “Batum Rus Milli Derneği ve Kapatılması (1918)”, Atatürk Dergisi 4, 1 (2004): 133-151.

Pdf