ELVİYE-İ SELÂSE / ÜÇ SANCAK (KARS, ARDAHAN VE BATUM)’DA ERMENİLERİN TÜRKLERE YAPTIKLARI MEZALİM

Dayı, Esin (Derinsu). “Elviye-i Selâse / Üç Sancak (Kars, Ardahan ve Batum)’da Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 11, 23 (2004): 245-261.

Pdf