HEMAVEND KÜRT AŞİRETİ’NİN MUSUL VİLÂYETİ VE OSMANLI-İRAN SINIR BOYLARINDAKİ EŞKIYALIK FAALİYETLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME (1863-1916)

Demirci, S. & F. Çabuk. “Hemavend Kürt Aşireti’nin Musul Vilâyeti ve Osmanlı-İran Sınır Boylarındaki Eşkıyalık Faaliyetlerine Dair Bir Değerlendirme (1863-1916)”, History Studies: International Journal of History 7, 3 (2015): 39-59.

Pdf