OSMANLI-ALMAN REKABETİ ÇERÇEVESİNDE KAFKAS MÜSLÜMANLARININ BAĞIMSIZLIĞI VE BAKÜ MESELESİ (1917-1918)

Çolak, Mustafa. “Osmanlı-Alman Rekabeti Çerçevesinde Kafkas Müslümanlarının Bağımsızlığı ve Bakü Meselesi (1917-1918)”, History Studies: International Journal of History 6, 1 (2014): 27-43.

Pdf