TÜRK DÜNYASI’NDA BÜYÜK BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ: I. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASINDA AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN TÜRK HARP ESİRLERİNE YARDIMLARI

Aslan, Betül. “Türk Dünyası’nda Büyük Bir Dayanışma Örneği: I. Dünya Savaşı ve Sonrasında Azerbaycan Türklerinin Türk Harp Esirlerine Yardımları”, Atatürk Dergisi 3, 4 (2003): 53-62.

Pdf