BİTLİS VİLAYETİ’NDE İDÂRÎ TEŞKİLATIN KURULMASI İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR (1918)

Eyyüpoğlu, İsmail. “Bitlis Vilayeti’nde İdârî Teşkilatın Kurulması İçin Yapılan Hazırlıklar (1918)”, Atatürk Dergisi 5, 3 (2007): 95-114.

Pdf