BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN AFRİKA’YA VE SÖMÜRGECİLİĞE ETKİLERİ

Erol, M. S. & O. Bingöl. “Birinci Dünya Savaşı’nın Afrika’ya ve Sömürgeciliğe Etkileri”, Gazi Akademik Bakış 7, 14 (2014): 177-196.

Pdf