“1917 YILINDA HİCAZ CEPHESİ: ARAP İSYANININ YAYILMASI VE MEDİNE’NİN TAHLİYESİ PROGRAMI”

Nizamoğlu, Yüksel. “1917 Yılında Hicaz Cephesi: Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı”, Bilig 66 (2013): 123-148.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Araplar, Osmanlı Devleti, Şerif Hüseyin, Cemal Paşa, Medine, demiryolu, tahliye