TÜRKLERİN KUT’ÜL-AMARE KUŞATMASI SIRASINDA İNGİLİZ ORDUSUNDA BULUNAN HİNTLİ ASKERLERİN TUTUMU (ARALIK 1915-NİSAN 1916)

Üzen, İsmet. “Türklerin Kut’ül-Amare Kuşatması Sırasında İngiliz Ordusunda Bulunan Hintli Askerlerin Tutumu (Aralık 1915-Nisan 1916)”, Gazi Akademik Bakış 2, 3 (2008): 81-102.

Pdf

Anahtar Kelimeler: Kut’ül-Amare, Hintliler, Açlık, Propaganda, At Eti.